Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавни претпријатија

 ЈП „Водовод“ Куманово

Директор: Горан Стојковски
тел.: (031) 475 540
дефекти: 031/475-574 | 070/334-130
Веб: www.vodovod-kumanovo.com.mk
Aдреса: Фетка Наскова 22
Програми за работа:
Програма 2017
Програма 2016
Програма 2015
Програма 2014
Извештаи за работа:
Извештај 2017
Извештај 2015
Извештај 2014
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал

JП „Чистота и зеленило“

Директор: Цветанка Ивановска
тел.: (031) 437 880
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Втор квартал
Трет квартал

ЈП „Пазаришта“


Директор: Илир Саити
тел.: (031) 413 004
Програми за работа:
Програма 2014
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Извештаи за работа:
Извештај 2014
Извештај 2015
Извештај 2016
Извештај 2017
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Втор Квартал
Трет квартал

ЈП „Куманово-паркинг“

Директор: Фадиљ Шабани
Централа: (031) 451 590
Осветлување: (071) 376 619
Паркинг Служба: (031) 424 003
Пајак Служба: (031) 431 477
Програми за работа:
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Извештаи за работа:
Извештај 2015
Извештај 2016
Извештај 2017
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Прв квартал
Втор квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2019 година:

Втор Квартал
Четврт квартал

ЈП „Куманово-план“

Директор: Горан Митевски
тел. (031) 438 615

Веб: www.kumanovoplan.gov.mk

ЈП „Куманово-гас“

Директор: Никола Денковски
тел. (031) 475 579; 475 578
ул.Братство Единство бр.20
Веб: www.kumanovogas.com.mk
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Втор квартал

 

Врати се на врвот
Големина на фонт