Јавни претпријатија

 ЈП „Водовод“ Куманово

Директор: Горан Стојковски
тел.: (031) 475 540
дефекти: 031/475-574 | 070/334-130
Веб: www.vodovod-kumanovo.com.mk
Aдреса: Фетка Наскова 22
Програми за работа:
Програма 2017
Програма 2016
Програма 2015
Програма 2014
Извештаи за работа:
Извештај 2015
Извештај 2014

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:

Втор квартал

JП „Чистота и зеленило“

Директор: Даниел Стојчевски
тел.: (031) 437 880

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:

Втор квартал

                             Трет квартал

ЈП „Пазаришта“


Директор: Илир Саити
тел.: (031) 413 004
Програми за работа:
Програма 2014
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Извештаи за работа:
Извештај 2014
Извештај 2015
Извештај 2016

Извештај 2017

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:

Втор Квартал

                            Трет квартал

ЈП „Куманово-паркинг“

Директор: Фадиљ Шабани
Централа: (031) 451 590
Осветлување: (071) 376 619
Паркинг Служба: (031) 424 003
Пајак Служба: (031) 431 477
Програми за работа:
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Извештаи за работа:
Извештај 2015
Извештај 2016

Извештај 2017

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:

Прв квартал

Втор квартал

ЈП „Куманово-гас“

Директор: Никола Денковски
тел. (031) 475 579; 475 578
ул.Братство Единство бр.20
Веб: www.kumanovogas.com.mk

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:

Втор квартал

 

Врати се на врвот
Големина на фонт