Kryetari i Këshillit


maksimKryetar i Këshillit: Maksim Dimitrievski

Obligimet e kryetarit:
–          I konvokon dhe i udhëheq mbledhjet e Këshillit,
–          Përkujdeset për organizimin dhe punën e Këshillit dhe
–          I nënshkruan aktet që i ka miratuar Këshillit, në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të tyre dhe ia dërgon Kryetarit të Komunës për shpallje.
Maksim Dimitrievski ka lindur më 29.11.1975, shkollën fillore e kreu në SHF “T. Zordumis”, kurse atë të mesëm në SHMK – Gjimnazi “Goce Dellçev” në Kumanovë. Është afarist privat që nga viti 1998. I martuar, baba i tre fëmijëve. Është anëtar i Këshillit të Komunës së Kumanovës nga rradhët e LSDM – së. Për kryetar Këshilli është zgjedhur në Tetor të vitit 2012.