Kryetari i Komunës, Dimitrievski, në Bruksel

Kryetari i Komunës, Maksim Dimitrievski, do të jetë i pranishëm në takimin e 14 – të ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, i përfaqësuar përmes Komitetit të Rajoneve. Temë e takimit janë reformat dhe impakti i pushtetever rajonal dhe menaxhimi me mbeturinat. Përveç Kryetarit të KOmunës së Kumanovës, do të jenë të pranishëm edhe kryetarë të tjerë të komunave nga Maqedonia.

Врати се на врвот
Големина на фонт