Кумановско „Бачило„ од милион ипол евра

Кумановско „Бачило„ од милион ипол евра


Денеска на оваа место ве повикав да одржиме прес конференција заедно со сите загрижени за овој настан , вработените во локалната самоуправа, раководители на сектори во општината и директорите на јавните претпријатија,за одлуката на Апелацискиот суд за решение за блокирање на локална самоуправа за милион ипопл илјади евра. Ја не би сакал да ја коментирам одлуката на Апелацискиот суд и Основниот суд во Куманово само би поставил неколку прашања до граѓаните на Куманово бидејќи оваа се нивни пари. Исто така сакам со оваа запознаена и пошироката јавност во