Mанифестација „Бдеење на кокински мугри” на мегалитската опсерваторија Кокино