Memorandum për bashkëpunim

Komuna e Kumanovës nënshkroi memorandum për bashkëpunim me Shoqatën për punë vullnetare “Aksionistët e Kumanovës”. Me këtë memorandum të dy palët janë obliguar që t’i realizojnë përcaktimet e veta në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor në territorin e Komunës së Kumanovës.

Врати се на врвот
Големина на фонт