Nëshkrimi i memorandumit për bashkëpunim

Kryetari i Komunës, Maksim Dimitrievski, sot e nënshkroi memorandumin për bashkëpunim me Lidhjen – Këshilli Nacional për barazi gjinore dhe organizatën “Dera e Hapur” nga Kosova. Me këtë, Komuna e Kumanovës, e përkrah implementimin e projektit “Rrjetëzimi për sukses”. Qëllimi i projektit është nxitja e barazisë gjinore në niveli i shoqërisë rinore përmes përfshirjes së grave dhe të rinjëve në prezantimin e vlerave të kultit, traditave dhe vlerave nacionale të Kosovës dhe Maqedonisë. Ky projekt është financuar nga UE në kuadër të Komponentës IPA II “Programi ndërkufitar për bashkëpunim” për Maqedoninë dhe Kosovën.

Врати се на врвот
Големина на фонт