Нови тротоари во населба Иго Тричковиќ

Нови тротоари во населба Иго Тричковиќ


Градоначалникот Зоран Дамјановски ја посети населбата Иго Тричковиќ за да види како се одвиваат градежните работи во оваа неаселба. На улицата „400„ се асфалтира патека за пешаци на површина од околу 2000 метри квадратни.Интензивно се работи на терен, а цената на овој проект е 3 милиони денари.Жителите од овој крај на градот се презадоволни, бидејќи новите троатоари се важни за безбедноста на пешаците во сообраќајот.