Новододишни пакетчиња за деца со пречки во развој


Градоначалникот Зоран Дамјановски заедно со претставници на општинската администрација поделија пакетчиња на деца корисници на центарот на деца со пречки во развој и во „Порака Наша„.