Одржана 47-та седница на Советот на Општина Куманово

Одржана 47-та седница на Советот на Општина Куманово


Седницата се одржа на 23 Јуни 2011 година со почеток во 10:00 часот во кружната сала на зградата на поранешниот општествено-политички организации. На седницата беше предложен дневен ред со четири точки, а на истата беа тргнати првите три точки и Советот заседаваше само по четвртата точка од дневниот ред – Советнички прашања. Советничките прашања беа од областа на работата на јавните претпријатија, комуналната сфера, урбанизмот,образованието и други. Советничките прашања главно беа поставувани до Градоначалникот на општината Г-дин Зоран Дамјановски, службите на општината и претставници од јавните претпријатија.

Предложениот дневен ред можете да го преземете ТУКА!