Започна 49-та седница на Советот на Општина Куманово,продолжението закажано за 13 Јули 2011

Започна 49-та седница на Советот на Општина Куманово,продолжението закажано за 13 Јули 2011


На 07 Јули 2011 со почеток во 10 : 00 часот во кружнаат сала на зградта на поранешните општествено-политички организации започна 49-тата седница на Советот на Општина Куманово. На седницата беше верифициран мандатот на двајца нови Советници од советничката листа на Kоалицијата на ВМ