Одржана работилница ''Транспарентна и ефикасна децентрализација'' во Охрид

Одржана работилница ''Транспарентна и ефикасна децентрализација'' во Охрид


Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Центарот за развој на локалната демократија (Ц