Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово

Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово


Согласно програмата за култура на Општина Куманово за период до 2013 година, Програмата на Комисијата за односите меѓу заедниците на Општина Куманово, Програмата на Фондацијата за култура и спорт “Куманово” – Куманово и пристигнатите апликации од субјектите од областа на културата во третиот квартал од 2013 година ќе се реализираат следните програмски содржини:

 • 4 Јули 2013 година – Театарска претстава “Дундо Марое”
 • 21 Јули 2013 година – Бајрамски заеднички ифтар
 • 31 Јули 2013 година – Бдеење на кокински мугри
 • 2 Август 2013 година – Одбележување на АСНОМ
 • 7 Август 2013 година – Бајрамски концерт
 • 7 Август 2013 година – Ликовна колонија “Карпино” 2013
 • 10 Август 2013 година – Урбан Викенд
 • 22 Август 2013 година – “IX Меѓународен тамбурашки фестивал Куманово 2013” – 1 вечер
 • 23 Август 2013 година – “IX Меѓународен тамбурашки фестивал Куманово 2013” – 2 вечер
 • 24 Август 2013 година – “IX Меѓународен тамбурашки фестивал Куманово 2013” – 3 вечер
 • 25 Август 2013 година – Ликовна колонија “Куманово – 2013”
 • 27 Август 2013 година – Литературно поетска вечер “Струшки вечери на поезијата во Куманово”
 • 5 Септември 2013 година – Одбележување на борбата на Страцин
 • 7 Септември 2013 година – Одбележување на 8ми Септември – Ден на независноста на Република Македонија
 • 13 Септември 2013 година – Рома Труба Фест – 2013 – 1 Вечер
 • 14 Септември 2013 година – Рома Труба Фест – 2013 – 2 Вечер