Отстранети тезгите на тротоарите на зелениот пазар


Екипи составени од инспекциска служби од општина Куманово,пазарната инспекција и полицијата  денекса ги отстрануваа тезгите на пазарџиите, поставени на тротоарите кај зелениот пазар. Акцијата беше успешно спроведено, со што околу тресетина трговци беа отстранети.

Изјава раководител на сектор за за инспекциски надзор – Инспекторат – Вера Лазаревска