Отворен центар за ран детски развој во ОУ.„11 Октомври„


Денеска во Основното училиште „11 Октомври„ беше пуштен во употреба Центар за ран детски развој, проект реализиран од страна на УНИЦЕФ и Општина Куманово. За реновирање на училница и тоалет, УНИЦЕФ донираше 520.000 денари , а општината 1500 евра за набавка на сретства за настава.