Pamje nga mbledhja e 9 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Në mbledhjen e nëntë të Këshillit të Komunës së Kumanovës, këshilltarët e miratun Vendimin për themelim të ndërmarrjes së re piblike për planifikim hapësinor dhe urbanistik NP “Kumanova Plan” Kumanovë.

Врати се на врвот
Големина на фонт