Посета на Измир, Турција

Посета на Измир, Турција


Секретарот на општина Куманово Валентина Алексовска престојуваше на дводневен семинар на тема Брендирање на Општините во