Посета на заменик претседателот на “Асоцијација на градови носители на порака на мир” Виктор Хаџиаврам