Потпишан меморандум помеѓу Општина Куманово и Бања Лука

Потпишан меморандум помеѓу Општина Куманово и Бања Лука


Градоначалникот Зоран Дамјановски и градоначалникот на Бања Лука – Слободан Гаврановиќ потпишаа меморандум за културна и економска соработка. Според изјавите на градоначалниците Куманово и Бања Лука се збратимени градови, а со оваа уште повеќе се зголемува нивната соработка.Посетата на претставници од оваа општина на нашиот град е по повод Ден на Градот – 11 Ноември.