Прием на ученици по повод “Детска Недела” во Општина Куманово