Прием на ученици во Општина Куманово


По повод недела на детето Градоначалникот Зоран Дамјановски денеска ги прими учениците од повеќе основни училишта во градот. Освен со работата на градоначалникот, учениците се запознаа и со работата на секторот за подршка на Градоначалникот и Советот на Општината, како и со секторот за Урбанизам и комунални дејности.