Pritja solemne e delegacioneve në Shtëpinë e Zejtarëve

Delegacionet që janë në Komunën e Kumanovës me rastin e shënimit të festës së qytetit tonë, morën pjesë në solemnitetin e organizuar në hapësirat e Shtëpisë së Zejtarëve. Kryetari i Komunës Maksim Dimitrievski këmbeu dhurata me përfaqësuesit e komunave: Bijelinë, Novi Sad, Banja Llukë, Kampina, Çepelare dhe Çorli. Në mesin e të pranishmëve ishin edhe ambasadorët e Serbisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Rumanisë. Në kuadër të këtij solemniteti, në bazë të interesit të ndërtuar bashkërisht për vazhtim të marrëdhënieve miqësore, kryetari i Komunës Maksim Dimitrievski dhe Kryetari i Këshillit të qytetit të Novi Sadit Zdravko Jelushiq nënshkruan një letër më qëllim të vendosjes së bashkëpunimit ndërmjet qytetit të Novi Sadit dhe Komunës së Kumanovës.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт