ПРОГЛАСЕНИ НАЈДОБАР ПОЛИЦАЕЦ И ПОЖАРНИКАР ЗА 2015 ГОДИНА


Виктор Христовски е најдобар полицаец  во 2015 година, а Митко Колевски е најдобар пожарникар во Општина Куманово. Најдобрите денеска  добија нагрда од Градоначалникот Зоран Дамјановски.