Програма за 11-ти Октомври


По повод јубилејот  70 години од ,,11–ти Октомври’’ Ден на народното востание, Општина Куманово  организира културни и спортски манифестации чиј распоред можете да го погледнете во

Програмата за обележување на 70 години од ,,11-ти Октомври’’-Ден на народно востание.