Работилница на тема,,Транспарентна и ефикасна децентрализација" во Охрид