РАБОТНА СРЕДБА МЕЃУ ПЛАТЕЖНАТА АГЕНЦИЈА, ОПШТИНА КУМАНОВО И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

РАБОТНА СРЕДБА МЕЃУ ПЛАТЕЖНАТА АГЕНЦИЈА, ОПШТИНА КУМАНОВО И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ


Општина Куманово , Сектор за администрирање на приходи , стратешко планирање ЛЕР и ИТ и одделението за заштита на животна средина и природата , во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска одржааа работна средба со цел запознавање со активните програми на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Рурален Развој. Средбата е наменета за сите заинтересирани субјекти кои имаат можност да аплицираат на проекти наменети за земјоделство и рурален развој на јавните повици на Агенцијата.