Реакција на градоначалникот, за поднесени кривични пријави против вработените во локалната самоуправа