Реконструкција на клуб на резервни воени старешини


Видео клип од реконструкција на клубот на воени старешини во Куманово.