Слики од концертот на градскиот плоштад – Борис Новковиќ