Снежана Захариева


snezanaСНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА

Кратка биографија:

Снежана Захариева е родена на 08.07.1963 година во Куманово. Завршила Медицински факултет во Скопје 1988 година. Од 1989 година вработена е во Медицински Центар Куманово.

Завршила специјализација по анестезиологија со реанимација и од 2005 година работи како специјалист-анестезиолог во ЈЗУ Општа болница .  Мажена, мајка на две деца. Член е на  Советот на Општина Куманово од редовите на СДСМ.