Соопштение од општински штаб за заштита и спасување


Сите граѓани кои имаат претрпено штети од поплавите , можат да доставуваа барања до Општинската Комисија за проценка на штети во период од 09.02.2015 до 16.02.2015 година до 15 часот, во просториите на Општина Куманово.