Свети Трифун – ден на лозарите


Традиционалното закројување на виновите лози се организираше во ССОУ „Киро Бурназ„ Градоначалникот  Зоран Дамјановски заедно со директорката Весна Трајковска ги засекоа првите лозови гранки во чест на православниот верски празник „СветиТрифун„ познат како заштитник на лозјата. На настанот присуствува и претставниците од локалната самоуправа и свештените лица од Кумановско – осоговската епархија.