Tolerancë zero për parkim të parregullt

Kryetari i Komunës, Maksim Dimitrievski, në kabinetin e tij, e mbajti takimin e parë të punës me përfaqësues të SPB, ARM dhe NP “Kumanova – parking”. Në këtë takim së bashku u morën vesh që të zbatohet projekti për parkim të rregullt në sipërfaqet publike dhe trotuarë. Zero tolerancë për veturat e parkuara në mënyrë të parregullt në vendet ku nuk është i lejuar parkimi.

Врати се на врвот
Големина на фонт