Трета награда за проект на Центар за развој на Североисточен регион


Центар за развој на Североисточен регион доби трета награда од министерството за локална самоуправа  за проектот „Изградба на регионално туристичко биро со дополнителни активности за уредување на излетнички места и зголемување на туристички капацитети.