Учество на годишна средба на Мрежата на Балкански градови-Balcinet