Успеси во проектот Гасификација

Успеси во проектот Гасификација


Во првата фаза од проетот ,,Гасификација” Oпштина Куманово завршува 12 објекти во кои се инвестира од буџетот на општината. Тоа е во висина од 190 илјади евра. Тука спаѓаат три градинки, четири училишта, библиотекта, зградите на општината и „Водовод„. Во натамошните проекти ќе влезат зградите на судот, болницата и сите останати претпријатија кои се во државна сопственост.