Започна изработката на ,,Стратегија за Информатичка технологија" на ниво на општина Куманово

Започна изработката на ,,Стратегија за Информатичка технологија" на ниво на општина Куманово


На 18.09.2011(Недела) во Меморијалниот центар Пелинце се одржа првата работилница за изработка на ,,Стратегија за Информатичка технологија” на ниво на општина Куманово. Во тимот кој ке работи на стратегијата учествуваат претставници од општината, од јавните претпријатија, од образовните институции како и претставници од Советот на општина Куманово, а истиот е предводен од