Зекрет Ќазимовски

Зекрет Ќазимовски


ЗЕКРЕТ ЌАЗИМОВСКИ

Кратка биографија:

Зекрет Ќазимовски е роден 10.12.1969 година.Вработен е во Ромсак организација КХАМ во Куманово.Член е на Советот на Општина Куманово од редовите на СДСМ.