Зоран Маневски

Зоран Маневски


ЗОРАН  МАНЕВСКИ

Кратка биографија:

Зоран Маневски е роден 06.08.1957 година во Куманово. Има дипломирано на Економски факултет, но и на Виша Машинска школа. Има работено во Ј.П Водовод од 1983 до 2006 година. Од 2006 до 2008 година работи како државен секретар во Министерство за Економија, а од 2008 година па до денес е и советник во Државен пазарен инспекторат. Оженет, има две полнолетни деца, син и ќерка. Член е на Советот на Општина Куманово од редовите на НСДП.