Благодарница на Градоначалникот и Општина Куманово од кумановски Акцијаши