МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „ ГЕРМАНСКАТА ДРАМА И ТЕАТАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“


МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „ ГЕРМАНСКАТА ДРАМА И ТЕАТАР
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, ШТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ЕВРОПСКАТА ДРАМА И ТЕАТАР ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 31 МАРТ И ПРВИ АПРИЛ ВО КУМАНОВО