Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Изјава на овластен раководител на Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита во врска со јавен повик за одржување на културни манифестации во Општина Куманово за 2022 година

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Изјавата на Александар Крстевски овластен раководител на Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита во врска со Јавниот повик за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Општина Куманово за 2022 година наменети за финансирање на Програма за културни манифестации на Општина Куманово за 2022 година, можете да ја погледнете тука:

 

Линк од Јавниот повик:

Линк од Јавниот повик за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Општина Куманово за 2022 година наменети за финансирање на Програма за културни манифестации на Општина Куманово за 2022 година бр. 01-1467/3 од 09.02.2022 година

Линк од извадокот од Програмата за културни манифестации на Општина Куманово за 2022 година

ЛИНК ОД БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 2022 ГОДИНА

Линк од Изјава за непостоење судир на интереси

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст