Интензивно се работи на реконструкција на Занатски дом