ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.01/17 за пополнување на работни места на административни службеници преку унапредување


Општина Куманово распишува ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.01/17
за пополнување на работни места на административни службеници преку унапредување

  • Интерен оглас бр.01/17
  • Пријава за интерен оглас