Комеморација во чест на поранешниот Градоначалник Момчило Јовановски