Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Комисии на Совет на Општина Куманово


 

1. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател:
Томица Илиќ
Членови:
Благојче Јаќимовиќ
Александра Андоновска
Фатмир Идризи
Драган Петковски

2. Комисија за финансирање и Буџет

Претседател:
Владимир Павловски
Членови:
Ивица Костовски
Сашо Милковски
Адељина Адеми
Драган Петковски

3. Комисија за локален економски развој

Претседател:
Зоран Петрушевски
Членови:
Емилија Трајковска
Хана Џељадини
Сашо Милковски
Осама Муадини

4. Комисија за урбанизам

Претседател:
Фериз Дервиши
Членови:
Миле Андоновски
Хана Џељадини
Сашо Милковски
Осама Муадини

5. Комисија за комунални дејности

Претседател:
Благојче Јаќимовиќ
Членови:
Адељина Адеми
Томица Илиќ
Анета Шандева – Доневска
Зоран Петрушевски

6. Комисија за заштита на животната средина и природата

 Претседател:
 Ненад Ѓорѓевиќ
 Членови:
Невена Величковска
Александра Тасиќ
Ивица Костовски
Хана Џељадини

7. Комисија за образование, култура и спорт

Претседател:
Фатмир Идризи
Членови:
Соња Тодоровска
Самет Салиевски
Милена Строимановска
   Саша Николиќ

8. Комисија за социјална, детска и здравствена заштита

Претседател:
Александра Андоновска
Членови:
Сашо Стошевски
Марија Цакиќ
Самет Салиевски
Ивана Николиќ

9. Комисија за статут и прописи

Претседател:
Мирослав Тричковиќ
Членови:
Миле Андоновски
Милена Строимановска
Наиле Османи
Осама Муадини

10. Комисија за месна самоуправа

Претседател:
Саша Арсиќ
Членови:
Саша Николиќ
Невена Величковска
Фљурим Имери
Ненад Ѓорѓевиќ

11. Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

Претседател:
Сашо Милковски
Членови:
Милена Строимановска
Фатмир Идризи
Самет Салиевски
Емилија Трајковска

12. Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Претседател:
Ана Ангеловска
Членови:
Александра Тасиќ
Соња Тодоровска
Ивана Николиќ
Наиље Османи

13. Комисија за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Претседател:
Миле Андоновски
Членови:
Борислав Додевски
Сашо Стошевски
Саша Арсиќ
Фљурим Имери

Врати се на врвот
Големина на фонт