Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Комисии на Совет на Општина Куманово


1. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател:
Дарко Митевски
Членови:
Дарко Петковски
Елена Доцевска Божиновска
Мирослав Тричковиќ
Атина Мургашанска

2. Комисија за финансирање и Буџет

Претседател:
Валентина Младеновска
Членови:
Бетим Хајдари
Дарко Петковски
Александра Лазаревска
Фитор Јакупи

3. Комисија за локален економски развој

Претседател:
Дритон Сулејмани
Членови:
Бетим Хајдари
Жарко Милошевски
Мирослав Тричковиќ
Љуљјета Миљаими

4. Комисија за урбанизам

Претседател:
Елена Доцевска – Божиновска
Членови:
Мирјана Прокиќ – Младеновиќ
Јадранка Стаменковска
Хузеир Мустафи
Александар Јовановски

5. Комисија за комунални дејности

Претседател:
Зоран Јовановски
Членови:
Бетим Хајдари
Жарко Милошевски
Бобан Николовски
Благојче Јаќимовиќ

6. Комисија за заштита на животната средина и природата

 Претседател:
Арта Мехмети – Адеми
 Членови:
Невена Величковска
Никола Лазаревски
Хуљуси Асипи
Александар Јовановски

7. Комисија за образование, култура и спорт

Претседател:
Хузеир Мустафи
Членови:
Лидија Костиќ
Саша Николиќ
Дритон Сулејмани
  Дејан Ивановски

8. Комисија за социјална, детска и здравствена заштита

Претседател:
Јадранка Стаменковска
Членови:
Хуљуси Асипи
Марјан Каранфиловиќ
Јелена Спасевска
Фитор Јакупи

9. Комисија за статут и прописи

Претседател:
Мирослав Тричковиќ
Членови:
Дарко Митевски
Арта Мехмети – Адеми
Валентина Младеновска
Сузана Манчиќ – Спасиќ

10. Комисија за месна самоуправа

Претседател:
Лидија Костиќ
Членови:
Зоран Јовановски
Невена Величковска
Жарко Милошевски
Дејан Ивановски

11. Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

Претседател:
Невена Величковска
Членови:
Ридван Дервиши
Мирјана Прокиќ – Младеновиќ
Дарко Петковски
Атина Мургашанска

12. Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Претседател:
Александра Лазаревски
Членови:
Валентина Младеновска
Никола Лазаревски
Хуљуси Асипи
Арта Мехмети – Адеми

13. Комисија за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Претседател:
Мартин Захариев
Членови:
Никола Лазаревски
Саша Николиќ
Марјан Каранфиловиќ
Менду Асани

14. Комисија за односи меѓу заедници

Претседател:
Тања Крстевска
Членови:
Маја Петровска
Бајрам Сулејмани
Минир Адеми
Стојадин Јовановиќ
Небојша Томовиќ
Халид Демировски
Милан Демировски
Микерем Алиевски
Бојан Костовски
Давид Цаневски

За повеќе активности на комисијата можете да погледнете ТУКА.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст