Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Програми за работа:
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Програма 2019
Програма за јавно осветлување 2019год.
Програма за повластено паркирање 2019год.

Програма за повластено паркирање од страна на лица со посебни потреби 2020год.
Програма 2020

Годишен извештај за 2020 г

Програма за лица со посебни потреби 2021
Програма 2021
Програма 2022

Извештаи за работа:
Извештај 2015
Извештај 2016
Извештај 2017
Извештај 2018
Извештај 2019
Извештај 2020
Извештај 2021
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2019 година:
Прв квартал
Втор Квартал
Трет квартал
Четврт квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2020 година:

Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2021 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2022 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст