,,Пафта” победи на конкурсот за сувенир на Општина Куманово