Посета на Амбасадорки на Североисточен плански регион

Посета на Амбасадорки на Североисточен плански регион