Посета на Амбасадор на Република Франција на Општина Куманово